როგორ უარი თქვას რუსეთის მოქალაქეობაზე წელს

Სარჩევი:

როგორ უარი თქვას რუსეთის მოქალაქეობაზე წელს
როგორ უარი თქვას რუსეთის მოქალაქეობაზე წელს

ვიდეო: როგორ უარი თქვას რუსეთის მოქალაქეობაზე წელს

ვიდეო: როგორ უარი თქვას რუსეთის მოქალაქეობაზე წელს
ვიდეო: როგორ მივიღოთ ორმაგი მოქალაქეობა - რა პროცედურები უნდა გავიაროთ? 2023, სექტემბერი
Anonim

სხვა ქვეყანაში გადასვლისას, სადაც ორმაგი მოქალაქეობა აკრძალულია, ჩნდება კითხვა, თუ როგორ უნდა თქვას უარი პირველი ქვეყნის მოქალაქეობაზე. ამისათვის არსებობს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი პროცედურა. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ რუსეთის მოქალაქეობაზე, დაადასტუროთ საგადასახადო დავალიანება და ქვეყნის წინაშე სხვა ვალდებულებები.

როგორ უარი თქვას რუსეთის მოქალაქეობაზე
როგორ უარი თქვას რუსეთის მოქალაქეობაზე

Ეს აუცილებელია

  • - ცნობა საგადასახადო სამსახურიდან;
  • - სხვა ქვეყნის საელჩოს დოკუმენტური დადასტურება მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობის შესახებ;
  • - სხვა ქვეყანაში ცხოვრების ნებართვა.

ინსტრუქციები

Ნაბიჯი 1

რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის შესახებ კანონის თანახმად, რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ნებისმიერ პირს შეუძლია ნებაყოფლობით თქვას მოქალაქეობაზე უარი. განაცხადი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობაზე უარის თქმის შესახებ დაუშვებელია, თუ მოქალაქეს შეუსრულებელი ვალდებულებები აქვს ქვეყნის წინაშე, სისხლის სამართლის საქმეში მონაწილეობს ან სხვა ქვეყანაში არ აქვს მოქალაქეობის მიღების გარანტიები.

ნაბიჯი 2

პირველი თქვენ უნდა მიიღოთ სერთიფიკატი საგადასახადო სამსახურიდან. ამისათვის თქვენ უნდა წარუდგინოთ განცხადება და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (პასპორტი ან ექვივალენტური დოკუმენტი) საგადასახადო ორგანოსთან, ქვეყნის ბოლო საცხოვრებელ ადგილზე.

ნაბიჯი 3

განცხადება განიხილება 10 დღის ვადაში, ხოლო თუ დავალიანება არ არის, გაიცემა შესაბამისი მოწმობა, რომელსაც ხელს აწერს საგადასახადო სამსახურის უფროსი ან მისი მოადგილე. ვალის დადგენის შემთხვევაში მითითებულია უარის მიზეზი. საჭირო იქნება ყველა დავალიანების გადახდა, შემდეგ კი ხელახლა განცხადება, რომელიც განიხილება დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში. ფიქსირებული საცხოვრებელი ადგილის არმქონე პირებისთვის განაცხადი განიხილება იმავე პერიოდში.

ნაბიჯი 4

თქვენ უნდა ჩამოიშოროთ თავი რეგისტრაციიდან საცხოვრებელ ადგილზე და წარადგინოთ უცხო ქვეყნის საელჩოდან დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს რუსეთის მოქალაქეობიდან უარის თქმის შემთხვევაში ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობას. ასევე, საელჩომ უნდა წარმოადგინოს დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს უცხო ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს ქვეყანაში ბინადრობის ნებართვას.

ნაბიჯი 5

გამარტივებული გასვლის პროცედურა შესაძლებელია ბავშვებისთვის, რომელთა ერთ მშობელს აქვს რუსეთის მოქალაქეობა, ხოლო მეორე არის უცხო ქვეყნის მოქალაქე. აუცილებელია ბავშვის დაბადების მოწმობის, პასპორტის, ბავშვის წერილობითი თანხმობის წარდგენა.

გირჩევთ: