როგორ გამოვთვალოთ საშუალო საანგარიშო რაოდენობა

Სარჩევი:

როგორ გამოვთვალოთ საშუალო საანგარიშო რაოდენობა
როგორ გამოვთვალოთ საშუალო საანგარიშო რაოდენობა

ვიდეო: როგორ გამოვთვალოთ საშუალო საანგარიშო რაოდენობა

ვიდეო: როგორ გამოვთვალოთ საშუალო საანგარიშო რაოდენობა
ვიდეო: როგორ ჩავსვა ფორმულაში ფორმულა ექსელში 2023, დეკემბერი
Anonim

საშუალო საშუალო რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია ანგარიშგების მრავალი ფორმით და მნიშვნელოვნად აისახება გადამხდელთა მოვალეობებზე და უფლებებზე. საშუალო საანგარიშო რიცხვი - სტატისტიკური აღრიცხვისა და დაბეგვრისთვის განსაზღვრული მნიშვნელობა. საგადასახადო დეკლარაციების შევსების ფორმა (ელექტრონული ფორმით ან ქაღალდზე) დამოკიდებულია საშუალო საანგარიშო რაოდენობის მიღებულ ღირებულებაზე.

როგორ გამოვთვალოთ საშუალო საანგარიშო რაოდენობა
როგორ გამოვთვალოთ საშუალო საანგარიშო რაოდენობა

Ეს აუცილებელია

  • - კალკულატორი
  • - დრო ფურცელი

ინსტრუქციები

Ნაბიჯი 1

გამოთვალეთ ხელფასების სრული განაკვეთის მქონე თანამშრომლების რაოდენობა თითოეული კალენდარული თვისთვის დროის ფურცლის მონაცემების საფუძველზე. ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია შაბათ-კვირა, არდადეგები და არა სამუშაო დღეები. სახელფასო ფონდის მიღებული ინდიკატორები უნდა შეჯამდეს და შემდეგ იყოფა თვეების დღეების რაოდენობაზე. სახელფასო პროგრამაში არ შედის: გარე ნახევარ განაკვეთზე მომუშავე თანამშრომლები, თანამშრომლები, თანამშრომლები, რომლებიც ხელშეკრულებით მუშაობდნენ.

ნაბიჯი 2

შემდეგ განისაზღვრება სამუშაო დღეების საშუალო რაოდენობა გაყოფილი სამუშაო დღის ჯამზე გრაფიკის მიხედვით. უნდა აღინიშნოს, რომ მენეჯმენტის ბრძანებით ან 18 წლამდე ასაკის ნახევარ განაკვეთზე სამუშაოდ გადაყვანილი პირები, აგრეთვე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ითვლება სრულ ერთეულებად.

ნაბიჯი 3

შეაფასეთ მთლიანი და ნახევარ განაკვეთზე გაანგარიშებული სახელფასო თანხები. ამრიგად, თქვენ მიიღებთ გუნდის ყველა თანამშრომლის საშუალო რაოდენობას.

ნაბიჯი 4

საანგარიშო კვარტლის დასაქმებულთა საერთო საშუალო რაოდენობის გაყოფა შესაბამისი საგადასახადო პერიოდის კალენდარული თვეების რიცხვზე. ეს იქნება ორგანიზაციაში დასაქმებულთა სასურველი საშუალო რაოდენობა მოცემული საანგარიშო პერიოდისთვის. მიღებული ინდიკატორი იძლევა უფლებას გამოიყენოს შეღავათები გარკვეული გადასახადების გადახდისთვის, მაგალითად, დღგ, საშემოსავლო გადასახადი, ქონების გადასახადი, სადაზღვევო შენატანები FSS– ში. ინდიკატორის მნიშვნელოვანი მნიშვნელობა არის მისი ასახვა რუსულ სტატისტიკურ მონაცემებში, როგორც მთელი ქვეყნისთვის, ასევე ცალკეული ტერიტორიული ერთეულებისთვის, ასევე სხვადასხვა საწარმოებისთვის.

გირჩევთ: