რა გჭირდებათ რუსული პასპორტის მისაღებად

რა გჭირდებათ რუსული პასპორტის მისაღებად
რა გჭირდებათ რუსული პასპორტის მისაღებად

ვიდეო: რა გჭირდებათ რუსული პასპორტის მისაღებად

ვიდეო: რა გჭირდებათ რუსული პასპორტის მისაღებად
ვიდეო: რუსული პასპორტის აღების მსურველები საქართველოს მოქალაქეობას ავტომატურად დაკარგავენ 2023, სექტემბერი
Anonim

რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის პასპორტი ფუნდამენტური დოკუმენტია, რომელიც ადასტურებს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე მყოფი პირის ვინაობას. პასპორტს იღებს მოქალაქე, რომელსაც მიაღწია 14 წელს და ცხოვრობს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე.

რა გჭირდებათ რუსული პასპორტის მისაღებად
რა გჭირდებათ რუსული პასპორტის მისაღებად

მიგრაციის ფედერალური სამსახურის მიერ პასპორტის რეგისტრაცია და ჩანაცვლება საცხოვრებელ ადგილას, ბინადრობის ადგილზე ან მოქალაქეთა საჩივრის ადგილზე ხორციელდება რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დადგენილი პროცედურის შესაბამისად..

პასპორტის მისაღებად უნდა მიხვიდეთ პასპორტის ოფისში, თან:

1. დაბადების მოწმობა.

2. ორი მკაფიო ფოტოსურათი 35x45 მმ.

3. სახელმწიფო მოსაკრებლის გადახდის ქვითარი.

მოქალაქემ უნდა შეავსოს განაცხადი No1P ფორმაში, თან მოიტანოს პასპორტის მოთხოვნით მიმართული პირის მოქალაქეობის დამადასტურებელი აუცილებელი დოკუმენტები. აღსანიშნავია სხვა მნიშვნელოვანი დოკუმენტების წარდგენა, რომლებიც აუცილებელია პასპორტში ნიშნების (14 წლამდე ასაკის ბავშვების დაბადების მოწმობების, სამხედრო პირადობის მოწმობის და ა.შ.) სავალდებულო დასამაგრებლად.

ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის პასპორტი უნდა შეიცვალოს, როდესაც მოქალაქე 20 და 45 წლის ხდება. ამისათვის მოქალაქემ პასპორტის სამსახურს უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1. პასპორტის შესაცვლელი განაცხადის ფორმა No1P.

2. ორი ფოტოსურათი.

3. დოკუმენტები, რომლებიც დაადასტურებენ პასპორტის შეცვლის უფლებას.

4. სხვა დოკუმენტები, რომლებიც საჭიროა პასპორტში შესაბამისი ნიშნების სავალდებულო ჩასმისთვის (ქორწინების რეგისტრაციის მოწმობა, სამხედრო პირადობა, განქორწინების მოწმობა, 14 წლამდე ასაკის ბავშვთა ყოფნის სერთიფიკატები და ა.შ.).

5. სახელმწიფო ბაჟის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

ასევე, ჩვენი კანონმდებლობა ითვალისწინებს ძველი პასპორტის დაკარგვის (ქურდობის) შედეგად ახალი პასპორტის გაცემის შესაძლებლობას. ამ შემთხვევაში აუცილებელია განაცხადის მიწოდება, რომელშიც მოქალაქე დეტალურადაა მითითებული როგორ, სად და რა ვითარებაში დაკარგა პასპორტი (მოიპარეს), განცხადება No1P ფორმაში, გარკვეული ნიმუშის ოთხი ფოტოსურათი და ქვითარი სახელმწიფო ბაჟის გადახდისთვის.

გირჩევთ: