როგორ დავწეროთ საჩივარზე პასუხი

Სარჩევი:

როგორ დავწეროთ საჩივარზე პასუხი
როგორ დავწეროთ საჩივარზე პასუხი

ვიდეო: როგორ დავწეროთ საჩივარზე პასუხი

ვიდეო: როგორ დავწეროთ საჩივარზე პასუხი
ვიდეო: როგორ დავწეროთ შესაგებელი?{პასუხი შენს სამართლებრივ შეკითხვაზე} 2023, ოქტომბერი
Anonim

ჩვეულებრივ, ორგანიზაციისა და მათი თანამშრომლების მიმართ საჩივრის სახით შედგენას წარმოადგენს საჩივრის ფორმა, ეს არის ერთგვარი განცხადება, რომელშიც აღწერილია ვითარება და პირობები, როდესაც განმცხადებლის უფლებები დაირღვა ან დაირღვა, აგრეთვე მოთხოვნა საჩივრის წინააღმდეგ ვინც ჩაიდინა ეს დარღვევა. საჩივარზე პასუხი უნდა იყოს დაწერილი იურიდიული თვალსაზრისით კომპეტენტურად. თქვენი საჩივრის პასუხის სწორად ჩამოყალიბება ხელს შეუწყობს თქვენი ინტერესების დაცვას.

როგორ დავწეროთ საჩივარზე პასუხი
როგორ დავწეროთ საჩივარზე პასუხი

ინსტრუქციები

Ნაბიჯი 1

პირველ რიგში, საჩივრის მიღებისას, მიიღებთ მას და დარეგისტრირებთ, აუცილებლად მიუთითეთ მიღების თარიღი, სახელი და თანამდებობა, ვინც მიიღო იგი. მიეცით მომჩივანს საჩივრის ასლი, მონიშნული და მიღებული. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მაშინაც კი, თუ არ მიიღებთ სარჩელს, მოსარჩელეს შეუძლია უბრალოდ გამოგიგზავნოთ დამოწმებული ფოსტით ქვითრის დადასტურებით. პრინციპში, ეს საკმარისი იქნება იმის გასათვალისწინებლად, რომ თქვენ მიიღეთ პრეტენზია.

ნაბიჯი 2

საჩივარზე პასუხის შედგენისას მოამზადეთ წერილობითი მტკიცებულებები, რომლებიც მხარს დაუჭერს თქვენს პოზიციას. ასევე აღადგინეთ სარჩელში მითითებული მოვლენების ქრონოლოგიური თანმიმდევრობა. შესაბამისად, საჩივარზე თქვენი პასუხი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სასამართლოში, როგორც თქვენი პოზიციის მტკიცებულება, ამიტომ შეეცადეთ საკითხი მშვიდობიანად გადაწყვიტოთ და შესთავაზოთ კლიენტს რაიმე სახის კომპენსაცია საჩივრის პასუხად. თუ საკითხი არ გადაწყდა და გადაეცემა სასამართლოს, მაშინ თქვენს პოზიციას შეუძლია დადებითად იმოქმედოს სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. ჩვეულებრივ, მოთხოვნაზე პასუხის გაცემის ვადები განისაზღვრება ხელშეკრულების დადებისთანავე. თქვენ, როგორც სარჩელის მიმღებმა, პასუხისმგებლობა გაქვთ ამ ვადაში წერილობით მიიღოთ, განიხილოთ და უპასუხოთ.

ნაბიჯი 3

საჩივრის საპასუხოდ მიუთითეთ ამ დოკუმენტისთვის საჭირო ყველა ინფორმაცია, კერძოდ:

დაწერეთ კომპანიის სახელი, სარეგისტრაციო მონაცემები და საჩივრის გამგზავნისა და მიმღების მისამართები.

ნაბიჯი 4

აღნიშნეთ საჩივრის ხასიათი. თუ სარჩელი სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა, მიუთითეთ კომპენსაციის ოდენობა, აგრეთვე კომპენსაციის პერიოდი და მეთოდი.

ნაბიჯი 5

თუ საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარი თქვით, მიუთითეთ უარის მიზეზები, მითითებული უნდა იყოს გარკვეული იურიდიული დოკუმენტები, კანონის მუხლები. აუცილებლად შეიტანეთ ყველა საჩივარი, რომელიც თან ახლავს თქვენს საჩივარზე პასუხს.

გირჩევთ: