ფერების მნიშვნელობა თათრეთის დროშაზე

ფერების მნიშვნელობა თათრეთის დროშაზე
ფერების მნიშვნელობა თათრეთის დროშაზე

ვიდეო: ფერების მნიშვნელობა თათრეთის დროშაზე

ვიდეო: ფერების ფსიქოლოგია 2022, სექტემბერი
Anonim

თითოეულ ქვეყანასა და რესპუბლიკას აქვს საკუთარი სიმბოლოები. მათ შორისაა ჰიმნი, გერბი და დროშა. თათრეთის რესპუბლიკასაც აქვს ეს ყველაფერი. თათრეთის დროშა არის მართკუთხა ტილო, რომელიც შედგება წითელი, მწვანე და თეთრი ფერებისგან.

ფერების მნიშვნელობა თათრეთის დროშაზე
ფერების მნიშვნელობა თათრეთის დროშაზე

როგორ გამოიყურება თათრეთის დროშა?

თათრეთის დროშის გამოჩენა საკმაოდ შეუმჩნეველი, მოკრძალებული და მკაცრია. თითქმის ყველა დროშა, იქნება ეს სამხედრო, სამამულო თუ სახელმწიფო ბანერი, მართკუთხა ფორმისაა. გამონაკლისი არ არის თათარის დროშა. შტატების თანამედროვე სიმბოლოები ყველაზე ხშირად წარმოადგენს სხვადასხვა ფერის მოხატულ ზოლს. ამაში შედის თათრეთის რესპუბლიკის სიმბოლოები, უფრო სწორად, მისი დროშა. თათრეთის დროშა შეიცავს სამ ჰორიზონტალურ ზოლს. ორი მათგანი ზომით სრულიად იდენტურია. ეს ზოლები წითელი და მწვანე ფერისაა. შუა ზოლი არის თეთრი. ძალიან ვიწროა. თათრული ჰერალდიკის სტანდარტების მიხედვით, მისი ზომები არ უნდა აღემატებოდეს დროშის სიმაღლის 1/15-ს.

თათრეთის რესპუბლიკის დროშის შემქმნელი არის თავილ ხაზიახმეტოვი. ეს მისი პირველი სამუშაო არ არის. მას აქვს თავისი ქვეყნის სახალხო არტისტის წოდება. გარდა ამისა, თავილ ხაზიახმეტოვი ასევე გახდა ტუკაის საპატიო პრემიის ლაურეატი.

სიმბოლოს ფერის მნიშვნელობა

ნებისმიერი სახელმწიფოს დროშას აქვს თავისი მნიშვნელობა. თათრეთში დროშის ფერებიც არ არის ამოღებული ჰაერიდან. ბანერის თითოეულ ზოლსა და ფერს აქვს თავისი მნიშვნელობა. რესპუბლიკის მკვიდრთათვის დროშის ფერები ღრმა ფსიქოლოგიურ და ისტორიულ მნიშვნელობას ატარებს.

თათრეთის რესპუბლიკის დროშის ფერით სამი განსხვავებული ფერია. შედეგად, თათრეთის დროშის მნიშვნელობა სამ ნაწილად იყოფა. მნიშვნელობა დამოკიდებულია ზოლის ფერზე. მწვანე სიმბოლოა აღორძინების. ეს ფერი მოგვაგონებს გამწვანებას, რომელიც ადრე გაზაფხულზე ყვავის. მრავალი სიმბოლიკის მიხედვით, მწვანე იმედის ფერადაც ითვლება. თათრეთის ზოგიერთი მაცხოვრებელი დროშაზე მწვანე ჰორიზონტალურ ზოლს განმარტავს, როგორც იმედის სიმბოლოს.

მეორე ზოლი, სიგანის ტოლი მწვანე, წითელი ფერისაა. წითელი სიმბოლიკის ძალიან გავრცელებულ ინტერპრეტაციად ითვლება ბრძოლა, სისხლის დაღვრა და მოსალოდნელი შურისძიება. ამასთან, თათრეთის დროშაზე წითელი ფერი განსხვავებულად განიმარტება. დროშა წითლად ასახავს სიცოცხლისა და სიძლიერის, ენერგიისა და ძალაუფლების უძველეს სიმბოლოებს, ზოგჯერ კი სიბრძნესა და ცხოვრებისეულ გამოცდილებას. თათრეთის რესპუბლიკის დროშაზე წითელი ფერის მნიშვნელობის სიღრმეში ჩასწვდომა შეიძლება მივიდეს დასკვნამდე, რომ ეს სიმბოლოა სიმწიფისა და გაგებისთვის.

დროშის შუა ვიწრო ზოლი არის თეთრი. ეს ზოლი განასახიერებს ზრახვების სისუფთავეს, თათრეთის ხალხის მშვიდობიან განწყობას და მეზობელ ქვეყნებთან და რესპუბლიკებთან მშვიდობისა და ჰარმონიის სურვილს.

პოპულარული თემა